Hướng dẫn sử dụng phần mềm Simple Facebook Pro

Phần mềm giúp bạn dễ dàng giải quyết bài toán tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên mạng xã hội Facebook.
Với các tính năng mạnh mẽ nhất hiện nay giúp việc xây dựng nhiều tài khoản Facebook có độ "trust" cao và hạn chế khả năng bị checkpoint xác minh.

1. HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP PHẦN MỀM 

SIMPLE FACEBOOK PRO

Đây là những video hướng dẫn cơ bản khi mới bắt đầu sử dụng phần mềm bạn cần xem đầu tiên.


CƠ CHẾ BẢO MẬT TRÊN SIMPLE FACEBOOK PRO 

Cơ chế bảo mật trên Simple Facebook PRO hạn chế "Checkpoint tài khoản"

 


HƯỚNG DẪN NÂNG CAO SIMPLE FACEBOOK PRO

Hướng dẫn nuôi nick với Proxy trên phần mềm Simple Facebook PRO